ΔΗΜΟΤΙΚΟ

(το παρόν κείμενο είναι ενδεικτικό για λόγους σχεδιασμού)

Το Εργαστήρι ιδρύθηκε το 1975 από μια ομάδα δασκάλων και γονιών που αναζητούσαν μια διαφορετική εκπαίδευση για τα παιδιά.

Η βασική φιλοσοφία του σχολείου στηρίχθηκε στη συλλογικότητα, τον πειραματισμό, την δημοκρατική διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και σε πληθώρα καλλιτεχνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, που σκοπό είχαν να βιώσουν τα παιδιά κι οι δάσκαλοι την ομαδικότητα, την αυτοπεποίθηση και τον σεβασμό στους άλλους, αλλά και να καλλιεργήσουν την φαντασία και την επινοητικότητά τους.

Τα μαθήματα βασίζονταν στο παιχνίδι και την βιωματική μάθηση. Οι δάσκαλοι δεν έβαζαν βαθμούς και τιμωρίες. Προσπαθούσαν, αντίθετα, να εφευρίσκουν τρόπους να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Έχοντας ως βάση ένα μεγάλο εύρος ερεθισμάτων και πηγών τα παιδιά με ομαδικότητα και συνεργασία κατασκεύαζαν, από την αρχική ιδέα μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, δημιουργικά έργα μέσα σε ένα πνεύμα ελευθερίας της έκφρασης.

 

 

Σύνταξη: Αντώνης Πετράς

Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία Τελευταίας Αναθεώρησης: 20/2/2015

(ζητάμε την κατανόησή σας σε τυχόν λάθη και παραλείψεις μας)