ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

(το παρόν κείμενο είναι προσωρινό και εν εξελίξει)

Ίδρυση

Το Εργαστήρι ιδρύθηκε το 1975 από μια ομάδα δασκάλων και γονιών που αναζητούσαν μια διαφορετική εκπαίδευση για τα παιδιά. Με αφορμή την συνεργασία τους σε ένα άλλο πειραματικό σχολείο, το Σχολειό*, η ομάδα αυτή ξεκίνησε μια προσπάθεια που οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου, πειραματικού νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου που λειτούργησε για μια δεκαετία δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά, δασκάλους και γονείς να συνυπάρξουν και να δημιουργήσουν ελεύθερα και συνεργατικά.

Φιλοσοφία

Η βασική φιλοσοφία του σχολείου στηρίχθηκε στη συλλογικότητα, τον πειραματισμό, την δημοκρατική διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και σε πληθώρα καλλιτεχνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, που σκοπό είχαν να βιώσουν τα παιδιά κι οι δάσκαλοι την ομαδικότητα, την αυτοπεποίθηση και τον σεβασμό στους άλλους, αλλά και να καλλιεργήσουν την φαντασία και την επινοητικότητά τους.

Διδασκαλία

Τα μαθήματα βασίζονταν στο παιχνίδι και την βιωματική μάθηση. Οι δάσκαλοι δεν έβαζαν βαθμούς και τιμωρίες. Προσπαθούσαν, αντίθετα, να εφευρίσκουν τρόπους να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Έχοντας ως βάση ένα μεγάλο εύρος ερεθισμάτων και πηγών τα παιδιά με ομαδικότητα και συνεργασία κατασκεύαζαν, από την αρχική ιδέα μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, δημιουργικά έργα μέσα σε ένα πνεύμα ελευθερίας της έκφρασης.

Παρόν

Σήμερα λειτουργεί πλέον μόνο το νηπιαγωγείο. Παλιοί μαθητές, γονείς και δάσκαλοι κάνουν μια προσπάθεια για να καταγράψουν και να κρατήσουν ζωντανή την εμπειρία του Εργαστηριού.

 

Σημείωση:

* Το Σχολειό ήταν ένα πρότυπο, αυτοδιοικούμενο και αντιαυταρχικό σχολείο στη Γλυφάδα (νηπιαγωγείο και δημοτικό), που ιδρύθηκε το 1973 από μια μικρή ομάδα γονιών, σε συνέχεια ενός αντίστοιχου παιδικού σταθμού που είχε ιδρύσει η ίδια ομάδα γονιών στου Φιλοπάππου. Το  Σχολειό λειτούργησε μέχρι το 1981, όπου ήδη είχε μεταφερθεί στο Μοσχάτο.

 

Σύνταξη: Ομάδες Συντονισμού και Επιμέλειας Κειμένων

Έκδοση: 1.03

Ημερομηνία Τελευταίας Αναθεώρησης: 14/4/2011